خطبه های نماز جمعه سال 1399
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/12/1399 مدیر 411
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/12/1399 مدیر 382
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/12/1399 مدیر 387
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/12/1399 مدیر 390
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/11/1399 مدیر 368
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/11/1399 مدیر 361
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/11/1399 مدیر 308
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/11/1399 مدیر 306
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/10/1399 مدیر 376
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/10/1399 مدیر 380
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی