خطبه های نماز جمعه سال 1399
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/12/1399 مدیر 36
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/12/1399 مدیر 40
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/12/1399 مدیر 39
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/12/1399 مدیر 39
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/11/1399 مدیر 36
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/11/1399 مدیر 31
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/11/1399 مدیر 33
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/11/1399 مدیر 30
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/10/1399 مدیر 32
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/10/1399 مدیر 29
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی