خطبه های نماز جمعه سال 1399
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/12/1399 مدیر 112
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/12/1399 مدیر 114
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/12/1399 مدیر 113
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/12/1399 مدیر 109
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/11/1399 مدیر 102
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/11/1399 مدیر 98
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/11/1399 مدیر 99
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/11/1399 مدیر 93
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/10/1399 مدیر 101
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/10/1399 مدیر 109
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی