خطبه های نماز جمعه سال 1390
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های عيد فطر مورخه 09/06/1390 2372
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/12/1390 2441
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 25/09/1390 3318
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 18/09/1390 2805
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/08/1390 2972
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/07/1390 2859
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/07/1390 2711
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/07/1390 2777
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/07/1390 3219
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/06/1390 2711
11 خطبه های نماز جمعه مورخه11/06/1390 2798
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 04/06/1390 2855
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/05/1390 2954
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/05/1390 2879
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/05/1390 2778
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/04/1390 3558
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/04/1390 3688
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/04/1390 2861
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 27/03/1390 3532
20 خطبه های نماز جمعه مورخه 20/03/1390 3514
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/03/1389 3148
22 خطبه های نماز جمعه مورخه16 /02/1390 3035
23 خطبه های نماز جمعه مورخه09/02/1390 2809
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/01/1390 2941
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/01/1390 3289
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/01/1390 2885
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/01/1390 3639
28 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/12/1390 2674
29 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/11/1390 2429
30 حطبه های نماز جمعه مورخه 12/12/1390 2431
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی