خطبه های نماز جمعه سال 1390
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های عيد فطر مورخه 09/06/1390 2485
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/12/1390 2535
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 25/09/1390 3410
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 18/09/1390 2904
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/08/1390 3071
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/07/1390 2950
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/07/1390 2811
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/07/1390 2875
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/07/1390 3311
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/06/1390 2803
11 خطبه های نماز جمعه مورخه11/06/1390 2896
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 04/06/1390 2944
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/05/1390 3049
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/05/1390 2976
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/05/1390 2878
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/04/1390 3658
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/04/1390 3793
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/04/1390 2961
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 27/03/1390 3641
20 خطبه های نماز جمعه مورخه 20/03/1390 3623
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/03/1389 3245
22 خطبه های نماز جمعه مورخه16 /02/1390 3141
23 خطبه های نماز جمعه مورخه09/02/1390 2914
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/01/1390 3044
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/01/1390 3387
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/01/1390 2987
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/01/1390 3729
28 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/12/1390 2775
29 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/11/1390 2531
30 حطبه های نماز جمعه مورخه 12/12/1390 2535
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی