خطبه های نماز جمعه سال 1390
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های عيد فطر مورخه 09/06/1390 2943
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/12/1390 2999
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 25/09/1390 3868
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 18/09/1390 3346
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/08/1390 3515
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/07/1390 3370
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/07/1390 3257
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/07/1390 3323
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/07/1390 3762
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/06/1390 3254
11 خطبه های نماز جمعه مورخه11/06/1390 3334
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 04/06/1390 3382
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/05/1390 3496
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/05/1390 3415
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/05/1390 3331
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/04/1390 4088
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/04/1390 4271
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/04/1390 3416
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 27/03/1390 4074
20 خطبه های نماز جمعه مورخه 20/03/1390 4113
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/03/1389 3683
22 خطبه های نماز جمعه مورخه16 /02/1390 3578
23 خطبه های نماز جمعه مورخه09/02/1390 3379
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/01/1390 3494
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/01/1390 3852
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/01/1390 3438
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/01/1390 4169
28 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/12/1390 3202
29 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/11/1390 2973
30 حطبه های نماز جمعه مورخه 12/12/1390 2983
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی