خطبه های نماز جمعه سال 1390
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های عيد فطر مورخه 09/06/1390 3188
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/12/1390 3251
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 25/09/1390 4143
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 18/09/1390 3599
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/08/1390 3761
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/07/1390 3623
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/07/1390 3495
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/07/1390 3587
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/07/1390 4012
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/06/1390 3491
11 خطبه های نماز جمعه مورخه11/06/1390 3572
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 04/06/1390 3627
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/05/1390 3742
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/05/1390 3666
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/05/1390 3573
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/04/1390 4332
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/04/1390 4544
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/04/1390 3664
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 27/03/1390 4342
20 خطبه های نماز جمعه مورخه 20/03/1390 4370
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/03/1389 3930
22 خطبه های نماز جمعه مورخه16 /02/1390 3821
23 خطبه های نماز جمعه مورخه09/02/1390 3621
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/01/1390 3735
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/01/1390 4087
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/01/1390 3684
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/01/1390 4420
28 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/12/1390 3450
29 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/11/1390 3218
30 حطبه های نماز جمعه مورخه 12/12/1390 3224
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی