خطبه های نماز جمعه سال 1390
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های عيد فطر مورخه 09/06/1390 2811
2 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/12/1390 2863
3 خطبه های نماز جمعه مورخه 25/09/1390 3738
4 خطبه های نماز جمعه مورخه 18/09/1390 3223
5 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/08/1390 3388
6 خطبه های نماز جمعه مورخه 29/07/1390 3263
7 خطبه های نماز جمعه مورخه 22/07/1390 3138
8 خطبه های نماز جمعه مورخه 15/07/1390 3199
9 خطبه های نماز جمعه مورخه 08/07/1390 3636
10 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/06/1390 3118
11 خطبه های نماز جمعه مورخه11/06/1390 3204
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 04/06/1390 3254
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/05/1390 3370
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/05/1390 3285
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/05/1390 3198
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 24/04/1390 3958
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/04/1390 4121
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/04/1390 3282
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 27/03/1390 3945
20 خطبه های نماز جمعه مورخه 20/03/1390 3954
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/03/1389 3556
22 خطبه های نماز جمعه مورخه16 /02/1390 3448
23 خطبه های نماز جمعه مورخه09/02/1390 3245
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/01/1390 3361
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/01/1390 3723
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/01/1390 3313
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/01/1390 4044
28 خطبه های نماز جمعه مورخه 19/12/1390 3079
29 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/11/1390 2841
30 حطبه های نماز جمعه مورخه 12/12/1390 2861
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی