خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۶

خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389

خطبه اوّل

محبت مبنای تشکيل خانواده

نکته اوّل :

خانواده اوّلين و مهمترين قدم اجتماعی شدن انسان و پذيرش مسئوليت اجتماعی است. انسان با ازدواج ، حيات فردی را ترک و حيات اجتماعی را برای خود برمی گزيند. حيات اجتماعی تعهداتی بر عهده انسان می گزارد که اگر زن و شوهر به آن تعهدات عمل نکنند و يا توجه ننمايند ، زندگی موفقی نخواهند داشت. بنابراين کسانی که برای اجتماعی شدن آمادگی ندارند و از پذيرش مسئوليت خانواده ابا می کند ، نبايد ازدواج نمايند.

نکته مهم واساسی ديگر در باب تشکيل خانواده اين است که خانواده بايد بر اساس محبت تأسيس شود و به حيات خود ادامه دهد. يعنی بايد علت محدثه و مبقيه خانواده، محبت زوجين باشد نه چيز ديگر.

نکته دوّم

خانواده ای که براساس ضرورت شکل می گيرد خانواده بی روح و بی رمق است. زيرا زن وشوهر مانند آن آجر و سيمانی نيستند که در کنار هم قرار گيرند و ساختمان را درست کنند و يا مانند آن درختانی نيستند که در کنار هم قرار گيرند و جنگل را بوجود آورند. چون در بين آنها هيچ علاقه ای وجود ندارد و با کمترين زلزله متلاشی شده ، به تلی از خاکستر تبديل می شوند. خانواده ای که مثل آجر و سيمان در کنار هم باشند ولی به محبتی به همديگر نداشته باشند ، با کوچکترين زلزله مشکلات از هم می پاشد و جدا می شوند. اسلام با تشکيل چنين خانواده ای مخالف است.

نکته سوّم

نکته ديگر اين است که در اسلام ، تشکيل خانواده منحصراً برای ارضای غريزه جنسی نيست. گرچه ازدواج تنها ترين و مقدس ترين راه ارضای غريزه است وليکن ازدواج تنها برای اين هدف نيست. کسانی که بر اساس شهوت ازدواج می کنند و خانواده تشکيل می دهند که معمولا در بين خانواده لاابلی و بی حجاب ازدواجها اينگونهاست ، با اتکاء به طناب پوسيده شهوت خانواده را وارد چاه بسيار عميق مشکلات وارد می کنند. چرا که باارضای غريزه و اطفای حريق شهوت ، لذت زندگی رنگ می بازد و با کمترين چشم چرانی ، دل از زندگی خصوصی کنده می شود و مرد و يا زن با اينکه در کنار هم هستند ولی احساس تنهائی می کنند. خانه دارند ملی مانند مرغ بی آشيانه زندگی می کنند ، همه چيز اگر هم داشته باشد ولی از زندگی هيچ لذتی نمی برد.

در چنين خانواده ای هميشه بوی جنگ می آيد. زن و شوهر با هم دوست نيستند بلکه دشمن صلح کرده اند. يکی می گويد بخاطر فرزندانم با تو مانده ام ، ديگری می گويد بخاطر مهريه تو را نگه داشته ام. اگر ديگران از حال زندگی آنها بپرسند ، می گويند سازش داريم. سازش يعنی صلح اجباری و صلح در جائی است که جنگ باشد. چنين خانواده ای مانند کوه آتشفشانی است که هرلحظه احتمال فوران دارد.

برخی از افراد ازدواج کرده اند و خانواده تشکيل داده اند ولی چون به همديگر علاقه ندارند در خانه نيز مثل همکار زندگی می کنند و گويا خانه اداره است و هرلحظه دلشان می خواهد ، خانه را ترک کنند. در اين صورت نيز خانه اداره ای است که مدت کارش 24 ساعته و بسيار کسل کننده و خسته کننده است.

ازدواج اجباری دختران و يا ازدواج پسرانی که از تهديد پسر ترسيده و يا تطميع والدين آن را فريب داده است ، ازدواج بی پايه است و چراغ محبت در آن نمی سوزد و نور محبت در آن خانه وجود ندارد. ازدواجی که جلسه معارفه اش در کنارخيابان صورت می گيرد و از طريق تلفن و غيره شروع می شود و بدون شناخت کافی و فقط براساس شهوت صورت می گيرد ، سرانجام موفقی نخواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق بايد تلاش کنيم خانواده ای را تشکيل دهيم که چراغ آن محبت و نور آن عشق باشد. به جوانان کمک کنيم اين محبت را بيابند و ازدواج کنند. خدای متعال در دو جنس مخالف شهوت به همديگر قرار داده تا همديگر پيدا کنند ولی پس از پيدا نمودن نبايد به شهوت اعتماد کنند بلکه بايد آن را آغاز آشنائی و بدست آوردن محبت قرار دهند. وقتی محبت شد زلزله چند ده ريشتری مشکلات آن خانواده را تکان می هد و هيچ شکافی در آن ايجاد نمی کند.

خطبه دوّم

حوادثات جهان اسلام

در جهان اسلام در هفته گذشته اتفاقات مهمی رخی داد که از حمله آنها اتفاقات لبنان و تونس بود. در سال 2005 در يك انفجار خونين ، رفيق الحريرى نخست وزير لبنان کشته شد. و بدنبال آن پسرش سعد حريری به قدرت رسيد. و آمريکا و برخی کشورهای اروپائی در حالی که عامل ترور رفيق حريری به احتمال قوی اسرائيل و موساد است ، رهبران حزب اله لبنان را متهم نمود تا بدين وسيله حزب الله را که در مقابل اسرائيل محکم واستوار ايستاده و در بين مردم لبنان محبوبيت زيادی دارد ، زير سوال ببرد. بدين منظور دادگاهی تشکيل دادند که اين دادگاه را شديدا تحت فشار قرار داده اند که برعليه حزب الله حکم صادر کند.

سعد حريري 39ساله است و از ثروتمندترين افراد دنياست كه دارايي هاي وي بالغ بر 2/3 ميليارد دلار مي رسيد. او در آمريکا فارغ التحصيل شده و در عستان و آفريقا و آمريکا فعاليت اقصادی نموده و بيش از آنکه به ملت خود وابسته باشد به آمريکا و عربستان ابسته است. البته اخيرا سوريه و عربستان طرحی را ارائه دادند که حريری قبول نکرد. وقتی سعد حريری به آنريکا سفر کرده بود 11 نفر از وزراء استعفا دادند و کابينه حريری ساقط و توطئه آمريکا تا کنون عقيم ماند. غرض از اين بازيها برداشتن حزب الله بعنوان مانع بزرگ اسرائيل از سر راه است ولی محبوبيت حزب الله مانع از اين کار است. فلذا در صددند با تخريب چهره حزب الله بر آن صدمه وارد کنند.

حادثه ديگر اتفاقی است در تونس افتاد مردم تونس بر عليه رئيس جمهور مستبد و ديکتاتور و نوکر غرب قيام نمودند و زين العابدين بن علی که با کودتای نظامی به قدرت رسيده بود از کشور فرار نمود. اين حرکت مردمی در تونس هم بر پيکر نحس دولتمردان آمريکا لرزه اندخته و هم بر پادشاهان شهوت ران کشورهای عربی ، بطوريکه اباما به رئيس جمهور مصر هشدار داد که چنين روزی در انتظار توست. هم حادثه لبنان وهم حادثه تونس يک درس آموزنده دارد و آن اين است که اعتماد کردن به بيگانه گان و ترک مردم همين است.

اربعين امام حسين

سه شنبه آينده 20 صفر اربعين اباعبدالله الحسين (ع) است.فرارسيدن اربعين امام حسين (ع) را تسليت عرض می کنم. اگر نهضت امام حسين (ع) در زمان خودش کماهو حقه خودنمائی ننمود امروز شما می بينيد که نهضتهای الهام گرفته از نهضت عاشورا چگونه شياطين عالم را به چالش کشيده است و شما مطمئن باشيد همين چالشها انقلابی بزرگ در دنيا بوجود خواهد آورد که منجی بشريت در ادامه همين نهضتها قدم به ميدان ظهور خواهد گذاشت و حکومت جهانی خود را بوجود خواهد آورد. اربعين حسينی را گرامی بداريم و برنامه های در شأن آنحضرت تدارک ببينيم.

خنثی مشکله تأمين اجتماعی

در فقه يک مسئله شرعيه وجود دارد که به خنثای مشکله معروف است . و آن اين است که يک انسانی است هم نه نشانه های مرد دارد و نه نشانه های زن و يا نشانه هردو را دارد و تشخيص اينکه مرد است يازن مشکل است. در بحث اجتماعی نيز يک خنثای مشکله داريم که بايد مسئولين به آن توجه کنند و آن اين است که دولت دفترچه خدمات درمانی می دهد و مردم را بيمه می کند که مردم بتوانند خرج بيمارستان را بدهند ولی از طرف ديگر هرکس بخواهد در بيمارستان بخوابد و بستری شود و يک عمل جراحی و لو کوچک انجام دهد بايد قبل از بستر و قبل از عمل جراحی مبلغی بعنوان وزيت دکتر بيهوشی و زير ميزی به دکتر جراح بدهد و اين يک مورد و دو مرود هم نيست حالا سوال اين است که وقتی کسی می خواهد عمل قلب انجام دهد بايد در خارج از بيمارستان 5 مطليون تومان به دکتر بدهد و يا برای يک عمل ساده چند صدهزار تومان زيرميزی به دکتر بدهد ، فلسفه اين بيمه چيست؟

چرا دولت اين خنثای مشکله را روشن نمی کند بالاخره مردم بيمه هستند يا نيستند ؟ اگر هستند اين زيرميزی چيست که همه می دهند و اگر بيمه نيستند اين دفترچه و پرداخت حق بيمه چيست ؟ آيا بهتر نيست که دولت هرسال تعدادی از دانشجويان پزشکی را بورسيه کند و پذيرش کند و در پذيرش آنها شرط کند که مطب خصوص نخواند داشت و کارمند دولت خواهند بود ؟ و يا راه ديگری بر اين مشکل پيدا کند.

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

طراح و برنامه نویس: اکین