خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۲

خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389

حضرت امير (ع) در حکمت 44 نهج البلاغه می فرمايد : « طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب » خوشا به حال کسی که قيامت را متذکر شود. بداند قيامت در پيش است . روزیکه بسيار سخت است. روزی که همه تنها است وکسی به فکر کسی نيست. قرآن می گويد « يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه » يعنی " روزی که انسان از براد و مادر ، پدر و همسر و فرزند فرار می کند." دراين دنيا خويشان و فرزندان مايع انس و آرامش است ولی در دنيای آخر باعث وحشت است . چون می ترسد چيزی از آن بخواهد ، می ترسد حقش را بخواهد ، می ترسد رسوائيش را ببيند. فلذا از همديگر فرار می کنند. در اين دنيا مال و عمل باعث سرگمی است ، ولی در قيامت ، انسان را به وحشت می اندازد.

خود قيامت وحشتناک و خوف ناک است. چون زلزله قيامت سخت است. « يا ايها الناس اتقوا ربکم انّ زلزله الساعه شئی عظيم ، يوم ترونها تذهل کل مرضعه عماارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکری و لکن عذاب الله شديد ». باوحشت از قبر بلند می شود. در حالی که چشمها از ترس و وحشت از حدقه ها بيرون است. می فرمايدفكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا » يعنی " فرعون نتوانست خود را از عذاب دور بدارد، شما چگونه خود را از عذاب روزى كه جوان را پير مى كند حفظ مى كنيد؟"

روزی که همه می آيند يک به يک شهادت می دهند ، مکان ، زمان ، اعضای انسان ، فرشتگان .به اين خاطر است که حضرت می فرمايد خوشا به حال کسی که قيامت را به ياد بياندازد و می فرمايد عمل للحساب » برای حساب عمل کند. امروز روز عمل است وفردا روز حساب ، حساب سخت. حضرت صادق (عليه السلام) در توضيح گفتار خداوند كه در قرآن فرموده اند : « إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً » اين عبارت را بيان نموده : « يَسْأَلُ السَّمْعَ عَمّا يَسْمَعُ ، وَالْبَصَرَ عَمّا يَطْرِفُ ، وَالْفُؤادَ عَمّا عَقَدَ عَلَيْهِ» يعنی " خداوند از گوش از آنچه كه مى شنود ، و از چشم از آنچه كه مى بيند ، و از دل از آنچه كه بر آن گره مى خورد سؤال مى نمايد ."

حضرت لقمان به فرزندش می گويد :« يا بنی انّها ان تک مثقال خبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض يات بها الله انّ الله لطيف خبير.» يعنی " اى پسرم ! اگر آن خصلتى كه انجام داده اى ، چه خير و چه شر، از خردى و كوچكى همسنگ يك دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخره اى ، و يا در هر مكانى از آسمانها و زمين باشد، خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد، تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطيف است."

حساب قيامت

پيغمبر اكرم (ص ) روزى بسلمان و اباذر هر كدام درهمى داد سلمان درهم خود را انفاق كرد و به بينوائى بخشيد ولى اباذر صرف در مخارج خانواده خود كرد، روز بعد حضرت دستور داد آتشى افروختند و سنگى را بر روى آن گذاردند همينكه سنگ گرم شد و حرارت شعله هاى آتش در دل آن اثر كرد سلمان و اباذر را پيش خواند و فرمود هر كدام بايد بالاى اين سنگ برويد و حساب درهم ديروز را بدهيد. سلمان بدون درنگ و ترس پاى بر سنگ گذاشت و گفت (انفقت فى سبيل الله ) در راه خدا دادم

وقتيكه نوبت به اباذر رسيد ترس او را فراگرفت ، از اينكه پاى برهنه را روى سنگ بگذارد و تفصيل مصرف يك درهم را بدهد از اينرو در تحير بود پيغمبر(ص ) فرمود از تو گذشتم زيرا تاب گرماى اين سنگ را ندارى و حسابت بطول ميانجامد ولى بدان صحراى محشر از اين سنگ گرمتر است و تابش آفتاب قيامت از شعله هاى فروزان آتش سوزان تر سعى كن با حساب پاك و دامنى نيالوده بمعصيت وارد محشر شوى[1]

خطبه دوّم

روز جهانی معلولين

12 آذر روز جهانی معلولين است. معلوليت جسمی ، از نظر شرع و عقل گرچه نقص جسمی است و محدوديتی در حيطه کاری ممکن است ايجاد کند ، امّا در انسانيت انسان هيچ دخالتی ندارد. بنابراين معلولين عزيز ما هيچ تفاوتی با افراد سالم ندارند بلکه ديده شده است که برخی از معلولين از بسياری از افراد سالم ، همتشان بلند است.

نکته ای که هست اين است که گروهی از معلولين بخاطر محدوديت کاری و عملکرد جسمانی و برخی ديگر که از معلوليت ذهنی برخوردارند از فقر و نداشتن متولی رنجر می برند. در اينجاست که افراد سالم به شکانه سلامتی خود واولدشان بايد از آنها حمايت کنند. در شهرما مرکزی وجود دارد که تعدای از معلولين در آنجا نگه داری می شود شايیسته مردم ماست که از آنها حمايت کنند. حداقل در احساناتی که برای اموات خود يا در ماه محرم دارند آنها را نيز مدنظ قرار دهند. در اينخصوص می توانيم با بهزيستی همکاری کنيم.

هفته احيای امر به معروف و نهی از منکر

اوّل محرم آغاز هفته امربه معروف و نهی از منرک است. امر به معروف و نهی از منکر يکی از مهمترتن فروع دين است که مورد غفلت قرار گرفته است. وقتی به حامعه نگاه می کنيم می بينيم مردم در هنگام دعوا و مرافعه اشکالات و معايب همديگر را متذکر می شوند ، انسان احساس می کند که شايد امر به معروف و نهی از منکر می کتد ولی وقتی درونش را می شکافد متوجه می شود غرض از بيان معايب ، اصلاح نيست بلکه تخريب است و نيت نيز خدائی نيست و شيطانی است. در امر به معروف بايد دلسوز بود مثل پدر مهربان، مخلص بود مانند اخلاصی که در عبادت بايد داشت.

از طرف ديگر می بينيم گاهی امر به معروق و نهی از منکر بخاطر اين است که خودم مشکل دارم و اگر او را از بدی نهی کنم او بدی های مرا خواهد گفت و از اين مطلب می ترسم و منکر را مشاهده می کنم و سکوت می کنم چون خودم گرفتار منکر ديگری شده ام.

امروز جامعه ما به جائی رسيده اند که اگر مردم منکری ببينند عکس العمل نشان نمی دهند و تصور می کنند امر به معروف کار علماء و حکومت است. اين سخن درست است ولی ما را معذور نمی کند. چرا وقتی می بينيم در خويشان و اقربای خود در مراسم عروسی خلاف شرع افزايش می يابد بی تفاوت می شويم ؟ چرا وقتی بی حجابی را می بينيم بی خيال از کنارش می گذريم ؟

ماه محرم

دهه اوّل محرم دهه عزاداری امام حسين (ع) فرارسيده است. خودمان را آماده کنيم که مراسمی مناسب و در شأن سيدالشهداء برگذار نماييم. مراسم مناسب امام حسين کدام مراسم است؟ آن مراسمی در شأن سيدالشهداء است که در جهت اهداف مقدس آنحضرت قرار گيرد و خواسته های امام را تأمين کند.

آنحضرت برای اصلاح امت جدش قيام نمود ، برای امر به معروف قيام نمود. ما بايد در محرم و عزادادريها برنامه های را اجراء کنيم که دين و ايمان جوانان ما را افزايش دهد، متخلفين را اصلاح کند ، تعداد نماز گذاران را افزايش دهد. دستورات خدای متعال ترويج شود و محرمات تک گردد. راه رسيدن به اين اهداف ، تبيين فلسفه قيام حسين است. شناساندن اسلام است ، دعوت مردم به تقواست. در ماه محرم بايد از علماء بيشتر استفاده شود و در مساجدی که در ساير ايام نماز جماعت نيست ، نماز جماعت برگزار گردد. در ازار و اذيت مردم پرهيز شود.

بايد امروز مطمئن باشيم که دشمن امام حسين (ع) بيشتر شده ، امروز تنها بنی اميه و بی عباس دشمن حسين (ع) نيست. بلکه تمام زورگويان عالم دشمن امامند. چون ندای « هيهات منا الذله » امام يک ندای ملکوتی است که در جان تمام آزاديخواهان رسوخ کرده و آنها ا برعليه استبداد و استعمار برانگيخته است. برنامه ها پربار کنيم و با اخلاص تمام به درگاه اباعبدالله (ع) برويم وکسب فيض نمآييم.

ما عزاداری نمی کنيم که به فاطمه زهراء تسليت بگوييم. ما عزاداری نمی کنيم که از امام اجازه انجام گناه را بگيريم . ما لباس سياه نمی پوشيم که سخن مسيحيان را که در باره حضرت عيسی (ع) در باره امام حسين (ع) بگوييم که امام ، شهيد شد تا گناه شيعه بخشيده شود. بايد بدانيم ، امام شهيد شد تا شيعه گناه نکند ، امام شهيد شد تا فساد و تباهی نباشد ، امام شهيد شد تا کسی حق کسی را نخورد ، امام شهيد شد تا نماز و مساجد احياء شود. هرکس در اين مسي باشد در مسير حسين است ولو لباس سياه نبوشد و هرکس در اين مسير نباشد ، مخالف حسين است ولو سردسته دسته جات عزاداری باشد.

ترور و شهادت استاد دانشگاه

شنيديد در هفته جاری دو نفر از اساتيد دانشگاه را ترور کردند و يکي از آنها به شهادت رسيد. آيا تروريستهای مزدور پاسخ سوال مردم را که چرا اساتيد دانشگاه ترور می کنيد چه می دهند ؟ آيا ايت ترورها مبارزه با علم نيست ؟ اين وحشي های روزگار و حاميان وسياه آنها برای جلوگيری از پيشرفت ملت ايران ، با علوم فرزندان اين ملت مبارزه می کنند. بنظر سردمداران سياسی غرب از نظر عقل و شعور در دوران قبل از رنسانس مانده اند و هنوز دوران جهالت ده قرن گذشته را سپری نکرده اند.[1] - خزينة الجواهر، ص 356

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

طراح و برنامه نویس: اکین