خطبه های نماز جمعه سال 1389
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 1389/12/24 3740
2 خطبه های نماز جمعه تاريخ 5/12/1389 3937
3 خطبه های نماز جمعه تاريخ 22/11/1389 3973
4 خطبه های نماز جمعه تاريخ 15/11/1389 3898
5 خطبه های نماز جمعه تاريخ 8/11/1389 3877
6 خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 3385
7 خطبه های نماز جمعه تاريخ 17/10/1389 3821
8 خطبه های نماز جمعه تاريخ 9/10/1389 4221
9 خطبه های نماز جمعه تاريخ 2/10/1389 3612
10 خطبه های نماز جمعه تاريخ 26/9/1389 3546
11 خطبه های نماز جمعه تاريخ 19/9/1389 3622
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 3465
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/09/1389 3656
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/8/1389 3836
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/8/1389 3815
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/08/1389 3748
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 01/08/1389 3496
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/03/1389 3476
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/03/1389 3861
20 خطبه های نماز جمعه مورخه14/03/1389 3819
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/03/1389 4031
22 خطبه های نماز جمعه مورخه31/02/1389 3509
23 خطبه های نماز جمعه مورخه 23/02/1389 3798
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/02/1389 4810
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/02/1389 4280
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/02/1389 3946
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/01/1389 3749
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی