خطبه های نماز جمعه سال 1389
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 1389/12/24 3048
2 خطبه های نماز جمعه تاريخ 5/12/1389 3250
3 خطبه های نماز جمعه تاريخ 22/11/1389 3300
4 خطبه های نماز جمعه تاريخ 15/11/1389 3192
5 خطبه های نماز جمعه تاريخ 8/11/1389 3181
6 خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 2695
7 خطبه های نماز جمعه تاريخ 17/10/1389 3142
8 خطبه های نماز جمعه تاريخ 9/10/1389 3538
9 خطبه های نماز جمعه تاريخ 2/10/1389 2913
10 خطبه های نماز جمعه تاريخ 26/9/1389 2826
11 خطبه های نماز جمعه تاريخ 19/9/1389 2941
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 2775
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/09/1389 2982
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/8/1389 3159
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/8/1389 3133
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/08/1389 3046
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 01/08/1389 2820
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/03/1389 2768
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/03/1389 3184
20 خطبه های نماز جمعه مورخه14/03/1389 3146
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/03/1389 3348
22 خطبه های نماز جمعه مورخه31/02/1389 2836
23 خطبه های نماز جمعه مورخه 23/02/1389 3139
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/02/1389 4146
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/02/1389 3600
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/02/1389 3248
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/01/1389 3077
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی