خطبه های نماز جمعه سال 1389
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 1389/12/24 3367
2 خطبه های نماز جمعه تاريخ 5/12/1389 3557
3 خطبه های نماز جمعه تاريخ 22/11/1389 3611
4 خطبه های نماز جمعه تاريخ 15/11/1389 3517
5 خطبه های نماز جمعه تاريخ 8/11/1389 3498
6 خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 3010
7 خطبه های نماز جمعه تاريخ 17/10/1389 3451
8 خطبه های نماز جمعه تاريخ 9/10/1389 3853
9 خطبه های نماز جمعه تاريخ 2/10/1389 3231
10 خطبه های نماز جمعه تاريخ 26/9/1389 3150
11 خطبه های نماز جمعه تاريخ 19/9/1389 3265
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 3092
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/09/1389 3291
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/8/1389 3476
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/8/1389 3454
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/08/1389 3369
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 01/08/1389 3124
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/03/1389 3097
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/03/1389 3500
20 خطبه های نماز جمعه مورخه14/03/1389 3455
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/03/1389 3664
22 خطبه های نماز جمعه مورخه31/02/1389 3138
23 خطبه های نماز جمعه مورخه 23/02/1389 3445
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/02/1389 4448
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/02/1389 3912
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/02/1389 3576
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/01/1389 3389
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی