خطبه های نماز جمعه سال 1389
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 1389/12/24 2970
2 خطبه های نماز جمعه تاريخ 5/12/1389 3178
3 خطبه های نماز جمعه تاريخ 22/11/1389 3221
4 خطبه های نماز جمعه تاريخ 15/11/1389 3114
5 خطبه های نماز جمعه تاريخ 8/11/1389 3109
6 خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 2620
7 خطبه های نماز جمعه تاريخ 17/10/1389 3063
8 خطبه های نماز جمعه تاريخ 9/10/1389 3454
9 خطبه های نماز جمعه تاريخ 2/10/1389 2832
10 خطبه های نماز جمعه تاريخ 26/9/1389 2746
11 خطبه های نماز جمعه تاريخ 19/9/1389 2862
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 2695
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/09/1389 2901
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/8/1389 3083
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/8/1389 3057
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/08/1389 2968
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 01/08/1389 2741
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/03/1389 2692
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/03/1389 3105
20 خطبه های نماز جمعه مورخه14/03/1389 3067
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/03/1389 3267
22 خطبه های نماز جمعه مورخه31/02/1389 2747
23 خطبه های نماز جمعه مورخه 23/02/1389 3062
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/02/1389 4070
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/02/1389 3521
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/02/1389 3167
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/01/1389 3006
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی