خطبه های نماز جمعه سال 1389
safarigermi.jpg
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه مورخه 1389/12/24 3487
2 خطبه های نماز جمعه تاريخ 5/12/1389 3679
3 خطبه های نماز جمعه تاريخ 22/11/1389 3727
4 خطبه های نماز جمعه تاريخ 15/11/1389 3643
5 خطبه های نماز جمعه تاريخ 8/11/1389 3616
6 خطبه های نماز جمعه تاريخ 1/11/1389 3133
7 خطبه های نماز جمعه تاريخ 17/10/1389 3573
8 خطبه های نماز جمعه تاريخ 9/10/1389 3968
9 خطبه های نماز جمعه تاريخ 2/10/1389 3355
10 خطبه های نماز جمعه تاريخ 26/9/1389 3281
11 خطبه های نماز جمعه تاريخ 19/9/1389 3383
12 خطبه های نماز جمعه مورخه 12/9/1389 3214
13 خطبه های نماز جمعه مورخه 05/09/1389 3406
14 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/8/1389 3589
15 خطبه های نماز جمعه مورخه 14/8/1389 3572
16 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/08/1389 3497
17 خطبه های نماز جمعه مورخه 01/08/1389 3249
18 خطبه های نماز جمعه مورخه 28/03/1389 3229
19 خطبه های نماز جمعه مورخه 21/03/1389 3622
20 خطبه های نماز جمعه مورخه14/03/1389 3569
21 خطبه های نماز جمعه مورخه 07/03/1389 3787
22 خطبه های نماز جمعه مورخه31/02/1389 3260
23 خطبه های نماز جمعه مورخه 23/02/1389 3565
24 خطبه های نماز جمعه مورخه 17/02/1389 4570
25 خطبه های نماز جمعه مورخه 10/02/1389 4032
26 خطبه های نماز جمعه مورخه 03/02/1389 3704
27 خطبه های نماز جمعه مورخه 06/01/1389 3512
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی