خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر   
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۷

خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385

1.                   خیانات اسرائیل در فلسطین

2.                    در حالی که مردم دنیا سرگرم تماشای مسابقه ی جام جهانی هستند ، رژیم صهیونیستی مسابقه ی خون ریزی ، کشت و کشتار ، قتل و غارت ، ترور و تخریب برگزار کرده است . ولی این دو مسابقه از زمین تا آسمان با هم فرق دارد . در مسابقه ی جام جهانی تمام دنیا مشغول تماشا هستند ولی در مسابقه ی فلسطین تماشاگری وجود ندارد . در مسابقه ی جام جهانی شادی و فرح و خوشحالی است اما در مسابقه ی فلسطین خونین ، فضای غم و اندوه و مصیبت حاکم است . در مسابقه ی جام جهانی فریاد شادی و تشویق از تماشاگران بلند است اما در مسابقه ی فلسطین از یک طرف صدای گلوله و غرش هواپیما و از طرف دیگر فریاد زن و کودک بی سرپرست بلند است . در مسابقه ی جام جهانی احیاناً طرفداران از شادی سکته می کنند اما در مسابقه ی فلسطین کودکان مجروح و زنان بی دفاع از وحشت و ترس می میرند .

3.                    امروز کودکان مظلوم فلسطین و زنان بی پناه فلسطین در حالی که خانه هایشان تخریب و پدر و همراهشان شهید و خودشان مجروح و بی خانمان شده اند ، ندای یاللمسلمین سر می دهند و مسلمانان جهان را به یاری و کمک می طلبند اما مسلمانان خوابیده اند ، گویا وجود ندارند . تعدادی یهودی نژادپرست که به تعداد انگشتان دست نمی رسند از جنایات یهودیان اسرائیل حمایت می کنند . اگر کشوری در اروپا تصمیمی بر علیه اسرائیل بگیرند ، آن ها عکس العمل نشان می دهند ولی مردم فلسطین در خون می غلطند و در آتش می سوزند اما مسلمانان کاری نمی کنند .

4.                    انتظار این نیست که مسلمانان به اسرائیل حمله کنند بلکه اگر اسرائیل را تحریم کنند و با آن ها در جنایاتشان همکاری نکنند ، اسرائیل نابود می شود ولی کشورهای مسلمان این کار را نمی کنند .

 
طراح و برنامه نویس: اکین