خطبه های نماز جمعه سال 1385
00032.jpg
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 25/12/1385 مدیر 2897
2 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 11/12/1385 مدیر 2761
3 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 04/12/1385 مدیر 2749
4 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 26/11/1385 مدیر 2742
5 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/11/1385 مدیر 2784
6 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/11/1385 مدیر 2739
7 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 06/11/1385 مدیر 2734
8 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 29/10/1385 مدیر 2713
9 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه22/10/1385 مدیر 2681
10 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 15/10/1385 مدیر 2689
11 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 08/10/1385 مدیر 2690
12 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 17/09/1385 مدیر 2655
13 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 10/09/1385 مدیر 2669
14 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 03/09/1385 مدیر 2594
15 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 26/08/1385 مدیر 2559
16 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 19/08/1385 مدیر 2713
17 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 12/08/1385 مدیر 2600
18 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 28/07/1385 مدیر 2592
19 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 21/07/1385 مدیر 2602
20 خطبه دوّم نمازجمعه مورخه 14/07/1385 مدیر 2565
21 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 07/07/1385 مدیر 2417
22 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه31/06/1385 مدیر 2486
23 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 24/06/1385 مدیر 2461
24 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه17/06/1385 مدیر 2560
25 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 27/05/1385 مدیر 2471
26 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/05/1385 مدیر 2511
27 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/05/1385 مدیر 2484
28 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه06/05/1385 مدیر 2452
29 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه30/04/1385 مدیر 2489
30 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 23/04/1385 مدیر 2698
31 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385 مدیر 2543
32 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 09/04/1385 مدیر 2549
33 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه02/04/1385 مدیر 2560
34 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/03/1385 مدیر 2643
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی