خطبه های نماز جمعه سال 1385
00032.jpg
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 25/12/1385 مدیر 2484
2 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 11/12/1385 مدیر 2358
3 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 04/12/1385 مدیر 2340
4 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 26/11/1385 مدیر 2324
5 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/11/1385 مدیر 2362
6 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/11/1385 مدیر 2323
7 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 06/11/1385 مدیر 2319
8 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 29/10/1385 مدیر 2298
9 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه22/10/1385 مدیر 2265
10 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 15/10/1385 مدیر 2260
11 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 08/10/1385 مدیر 2272
12 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 17/09/1385 مدیر 2241
13 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 10/09/1385 مدیر 2256
14 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 03/09/1385 مدیر 2191
15 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 26/08/1385 مدیر 2149
16 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 19/08/1385 مدیر 2302
17 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 12/08/1385 مدیر 2180
18 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 28/07/1385 مدیر 2188
19 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 21/07/1385 مدیر 2197
20 خطبه دوّم نمازجمعه مورخه 14/07/1385 مدیر 2167
21 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 07/07/1385 مدیر 2019
22 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه31/06/1385 مدیر 2074
23 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 24/06/1385 مدیر 2059
24 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه17/06/1385 مدیر 2165
25 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 27/05/1385 مدیر 2066
26 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/05/1385 مدیر 2101
27 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/05/1385 مدیر 2061
28 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه06/05/1385 مدیر 2066
29 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه30/04/1385 مدیر 2088
30 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 23/04/1385 مدیر 2317
31 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385 مدیر 2145
32 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 09/04/1385 مدیر 2176
33 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه02/04/1385 مدیر 2156
34 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/03/1385 مدیر 2250
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی