خطبه های نماز جمعه سال 1385
00032.jpg
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 25/12/1385 مدیر 2401
2 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 11/12/1385 مدیر 2281
3 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 04/12/1385 مدیر 2266
4 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 26/11/1385 مدیر 2248
5 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/11/1385 مدیر 2288
6 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/11/1385 مدیر 2247
7 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 06/11/1385 مدیر 2243
8 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 29/10/1385 مدیر 2223
9 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه22/10/1385 مدیر 2194
10 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 15/10/1385 مدیر 2184
11 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 08/10/1385 مدیر 2204
12 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 17/09/1385 مدیر 2168
13 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 10/09/1385 مدیر 2187
14 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 03/09/1385 مدیر 2121
15 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 26/08/1385 مدیر 2077
16 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 19/08/1385 مدیر 2229
17 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 12/08/1385 مدیر 2104
18 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 28/07/1385 مدیر 2118
19 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 21/07/1385 مدیر 2127
20 خطبه دوّم نمازجمعه مورخه 14/07/1385 مدیر 2103
21 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 07/07/1385 مدیر 1952
22 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه31/06/1385 مدیر 2010
23 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 24/06/1385 مدیر 1998
24 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه17/06/1385 مدیر 2095
25 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 27/05/1385 مدیر 1990
26 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/05/1385 مدیر 2022
27 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/05/1385 مدیر 1982
28 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه06/05/1385 مدیر 1996
29 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه30/04/1385 مدیر 2018
30 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 23/04/1385 مدیر 2246
31 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385 مدیر 2072
32 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 09/04/1385 مدیر 2102
33 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه02/04/1385 مدیر 2078
34 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/03/1385 مدیر 2175
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی