خطبه های نماز جمعه سال 1385
00032.jpg
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 25/12/1385 مدیر 3121
2 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 11/12/1385 مدیر 2996
3 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 04/12/1385 مدیر 2982
4 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 26/11/1385 مدیر 2971
5 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/11/1385 مدیر 3015
6 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/11/1385 مدیر 2978
7 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 06/11/1385 مدیر 2961
8 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 29/10/1385 مدیر 2949
9 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه22/10/1385 مدیر 2932
10 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 15/10/1385 مدیر 2929
11 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 08/10/1385 مدیر 2927
12 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 17/09/1385 مدیر 2899
13 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 10/09/1385 مدیر 2905
14 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 03/09/1385 مدیر 2825
15 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 26/08/1385 مدیر 2796
16 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 19/08/1385 مدیر 2952
17 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 12/08/1385 مدیر 2847
18 خطبه دوم نماز جمعه مورخه 28/07/1385 مدیر 2826
19 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 21/07/1385 مدیر 2853
20 خطبه دوّم نمازجمعه مورخه 14/07/1385 مدیر 2807
21 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 07/07/1385 مدیر 2659
22 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه31/06/1385 مدیر 2717
23 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 24/06/1385 مدیر 2712
24 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه17/06/1385 مدیر 2801
25 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 27/05/1385 مدیر 2707
26 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 20/05/1385 مدیر 2753
27 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 13/05/1385 مدیر 2729
28 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه06/05/1385 مدیر 2671
29 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه30/04/1385 مدیر 2721
30 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 23/04/1385 مدیر 2935
31 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 16/04/1385 مدیر 2760
32 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه 09/04/1385 مدیر 2776
33 خطبه دوّم نماز جمعه مورخه02/04/1385 مدیر 2792
34 خطبه های نماز جمعه مورخه 26/03/1385 مدیر 2871
 
طراح و برنامه نویس: مهندس محمود میرزائی